Al Quran itu petunjuk, bimbingan, penjelasan bagi ahli taqwa, Tidak ada keraguan dalam memberikan petunjuk bagi orang yang bertaqwa.